Student

Tag

በሴቶች ላይ የሚፈፀም ማንኛውም ጥቃት በሞራልም ሆነ በህግ አግባብ ተቀባይነት የሌለው አስነዋሪ ተግባር ነው!! አለማችን ላይ እጅጉን ፈታኝ እየሆነ የመጣውንና በአገራችንም ተከስቶ እስካሁን ባለዉ መረጃ ለ5 ሰዎች ሞትና ለ239 ሰዎች ደግሞ ህመም ምክንያት በሆነዉ የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ለማድረግና ስርጭቱን ለመቀነስ እንደ አንድና ዋነኛ መፍትሄ ተደርጎ እየተወሰደ ያለውን በቤት ዉስጥ መቀመጥ ምክንያት ተደርጎ የሚፈፀሙ የሴት...
Read More